مدیران ارشد

سمت نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سابقه کاری پست الکترونیک تصویر
رئیس هیئت مدیره  آراز زورچنگ کارشناسی مهندسی مکانیک ۱۵ سال araz.zourchang@azarestan.com
نایب رئیس هیئت مدیره پروین امینی فوق دیپلم اقتصاد 25 سال info@azarestan.com
عضو هیئت مدیره آرین زورچنگ کارشناسی مهندسی عمران ۵ سال arian.z@azarestan.com
قائم مقام مدیرعامل و مدیر کارخانه نصراله (کاوه) زورچنگ کارشناسی مهندسی عمران ۲۰ سال kaveh.z@azarestan.com
مدیر عامل  افشین نجفی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ۲۲ سال a.najafi@azarestan.com
مدیر تولید علیرضا مزینانی کارشناسی مهندسی مکانیک ۱۵ سال a.mazinani@azarestan.com