پیام رئیس هیئت مدیره

پیام رئیس هیئت مدیره سنگینی بار تعهد، اخلاق حرفه‌ای و اشتیاق به بهترین بودن، در سازور سازه آذرستان پس از گذشت این سال‌های فعالیت به خوبی درک شده است. روند شتابان توسعه این شرکت در این سال‌ها موید این مهم
 بوده و مبین رضایت کارفرمایان در تامین خواسته‌ها و در نظر گرفتن منافع ملی در پروژه‌های این شرکت است.
درگیر شدن در زمینه‌های تخصصی خاص و چالش برانگیز، همواره از اهداف این خانواده بزرگ بوده که نائل شدن به آن‌ها، به لطف الهی و با تلاش همکاران متخصص میسر شده است.
اما؛ هنوز هم معتقدیم؛ راه‌های ناپیموده‌ی بسیاری داریم. صبر و همتی لازم است تا با پشتکاری که در تمامی اعضای این خانوده سراغ داریم، مسیرهای جدیدی را پیموده و از خود اثری ماندگار بر جای گذاریم.

آراز زورچنگ