پیام موسس

پیام موسس

گروه آذرستان بعد از گذشت سیزده سال از آغاز فعالیت خود در زمینه پیمانکاری تخصصی ابنیه و تأسیسات ساختمانی و مقارن با سال ۱۳۸۰ تصمیم به تشکیل واحدی درون سازمانی جهت مدیریت ساخت و اجرای قطعات سازه فلزی گرفت. ضرورت تشکیل چنین واحدی از آنجا نشأت گرفت که مدیران مجموعه متوجه حجم زیاد این عملیات و لزوم وجود متخصصین متمرکز بر این مبحث شدند. پس از انجام کارهای فلزی قابل توجه چه از منظر حجم کارهای ساخته و نصب گشته و چه از منظر دانش فنی خاص بکار گرفته شده در آنها، اقدام به تأسیس شرکتی مستقل جهت انجام بهینه کار ساخت و اجرای قطعات و اسکلت فلزی گردید.
عملیات اجرایی در سال 1389 با تأسیس شرکت سازور سازه آذرستان تحقق یافت تا این مجموعه بتواند با به کارگیری تجربه اندوخته شده در نیروی انسانی متخصص خود و با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا فراتر از دیروز خدمات خود را در راستای آبادانی میهن عزیزمان ارائه داده و دین خود را به کشور ادا نماید.